Franca Sonnino » Opera » Sisma

Sisma

2009
NERO
180 X 40cm
Sisma